Nieuw verkeersbord wijst fietsers op eigen verantwoordelijkheid

In Heerhugowaard (Noord-Holland) is een waarschuwingsbord geplaatst bij een fietsoversteek. Ondanks dat de fietsers er voorrang hebben, worden ze met het bord gewaarschuwd om goed uit te kijken. Fietsers genieten veel wettelijke bescherming als ze botsen met auto’s, maar met het aankomend verbod op fietsend bellen en appen, groeit het bewustzijn dat zij zelf ook een verantwoordelijkheid hebben in het verkeer.

Verkeersbord fietsers waarschuwing

foto: Gemeente Heerhugowaard

‘Kijk of je gezien wordt’ in Heerhugowaard

Op de betreffende fietsersoversteek hebben de fietsers voorrang. De automobilisten worden gewaarschuwd met haaientanden, verkeersborden, een opvallend rood fietspad én fluorescerende palen bij de oversteek. Toch komen hier nog regelmatig botsingen voor tussen auto’s en fietsers.

Het extra waarschuwingsbord moet ervoor zorgen dat fietsers zelf ook voorzichtig(er) zijn bij deze oversteek. Ze moeten kijken of ze hun voorrang krijgen, in plaats van die zomaar nemen. Hiermee wordt de fietsers dus een verantwoordelijkheid voor hun eigen verkeersveiligheid toebedeeld.

Het bord is verzonnen door de inwoners, gemeente, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.

Verhoogd risico met elektrische fiets

Onze schadeafdeling beaamt vanuit eigen dossiers dat er niet alleen meer ongelukken met fietsers zijn de laatste jaren, maar dat deze ook ernstiger gevolgen hebben dan in het verleden. Vooral berijders van een elektrische fiets lopen meer risico.

  1. ze bewegen sneller, dus ze vallen harder.
  2. Ze bewegen sneller, dus er is minder tijd om het gevaar te ontwijken.

Vooral punt 2 wordt vaak vergeten. Door het verhoogde tempo van de elektrische fiets is de tijd tussen het zien van het gevaar en het kunnen reageren daarop aanzienlijk korter. Zowel voor de auto bestuurders als voor de fietser zelf!

Verbod appen en bellen op de fiets vanaf 1 juli 2019

Het waarschuwen van fietsers past in de discussie rondom het bellen, appen en muziek luisteren op de fiets. Er wordt vanuit de politiek gewerkt aan een verbod op het ‘vasthouden van een elektronisch apparaat’ (dus ook muziekdrager) tijdens het besturen van alle soorten voertuigen. Net zoals automobilisten raken fietsers hierdoor te veel en te gemakkelijk afgeleid van het verkeer. Het wetsvoorstel zou op 1 juli 2019 moeten ingaan.

update maart ’22: de boete wordt 140 euro.

Net als bij automobilisten gaat het alleen over het in de hand houden van een apparaat, dus niet over het luisteren van muziek op de fiets of handsfree telefoongesprekken voeren. Veilig Verkeer Nederland adviseert wel om met één oordop in te fietsen in plaats van twee, zodat je ook je gehoor nog gebruikt om op het verkeer om je heen te letten. Maar de afleiding van een apparaat in je hand, waarbij je ook je ogen van je omgeving afhaalt, wordt gezien als het grootste gevaar in het verkeer.

Aansprakelijkheid bij ongelukken fietser met auto

In Nederland geldt dat de zwakkere verkeersdeelnemer  – de fietser/voetganger – beschermd wordt tegen de sterkere verkeersdeelnemer. Oftewel: als een fietser aangereden wordt door een auto, dan krijgt de automobilist de schuld tenzij er overmacht aantoonbaar is (artikel 185 van de Wegenverkeerswet). De automobilist draait meestal op voor 100% van de schade en het persoonlijk letsel van zichzelf en de fietser(s). De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de verwijtbaarheid van beide partijen. De automobilist draait minimaal op voor 50% van de kosten als Artikel 185 van toepassing is.

De WA autoverzekering van de automobilist betaalt uiteindelijk voor de schade van de fietser(s). Of deze ook de schade aan de auto uitkeert, hangt af van hoe de auto verzekerd is.

Lees hier: wie betaalt de schade?uitgebreid artikel over Artikel 185 WvW

Hoewel bedoeld om te beschermen, is deze wet voor automobilisten soms frustrerend of oneerlijk. Want zelfs als een fietser volledig in zijn mobieltje verdiept, rücksichtslos zonder voorrang de weg oversteekt en dus in feite tegen de auto botst in plaats van andersom, is de fietser nog wettelijk beschermd.

Beschermde status van fietsers zal kleiner worden

Die beschermde status van fietsers zal veranderen wanneer de nieuwe wet ingaat. Een fietser die betrokken is bij een aanrijding terwijl hij een elektronisch apparaat vasthoudt, begaat juridisch gezien een overtreding. Dat maakt hem dus verwijtbaar aan het ongeluk, ook al is hij de zwakkere verkeersdeelnemer.

Artikel 185 blijft bestaan en wordt (naar nu bekend is) niet aangepast met de komst van de nieuwe wetgeving voor fietsers. Wel is de kans groot dat fietsers meer eigen schuld wordt aangerekend en schadevergoedingen door auto’s dan lager uitvallen.

Hoe de wetswijziging exact zal doorwerken op schadegevallen en de aansprakelijkheid van automobilisten zal volgend jaar moeten blijken.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Max Behrend

Max Behrend

071 - 30 50 250

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 071 - 30 50 250 .